מתקני הצללה בטיילת, כפר סבא, 2014

טיילת מוצלת המשמשת גם כקיר אקוסטי, בכניסה לשכונה הירוקה של כפר סבא.

052-3806416