בית מגורים במושב נהלל, 2017

בית במרכז מושב נהלל.

בבית שלושה מלסים הכוללים מרתף, ומכרז גרם המדרגות שמחבר בין שלושת המפלסים, ספריית מתכת ועץ, המשמשת גם כמעקה הפנימי של המדרגות.

המדפים משמשים להצגת עבודת קרמיקה, ספרים, ואוסף חפצים עתיקים.

052-3806416