בית מגורים במושב נהלל, 2018

חלל המגורים בבית זה הוגדל על ידי חלון ישיבה בולט, שיחד עם מגדל המדרגות והפרגולה הבנויה, מייצרים את הקומפוזיציה הדינמית של המבנה.

1/2

052-3806416