בית מגורים במושב נהלל, 2018

הבית נבנה במרכז מושב נהלל. מפלס מעט מוגבה של המגרש יחסית למדרכה נפתר מבחינת נגישות והדגשת הכניסה על ידי שביל משופע מתעגל, ובמרכזו גינה.

052-3806416