052-3806416

מושב אלוני אבא  ת.ד. 191

052-3806416