מושב אלוני אבא    ת.ד. 191

052-3806416

052-3806416