:שירות התכנון האדריכלי כולל את הרכיבים הבאים

 

ניתוח מקצועי ומפורט של נתוני השטח: טופוגרפיה, אקלים, יתרונות ומפגעים - 

 

ניתוח מקצועי ומפורט של זכויות הבניה – מסגרת שטחים, הנחיות בינוי ואופציות ליחידות תעסוקה / דיור / משרד ביתי - 

בניית פרוגרמה מפורטת של חללי הפרויקט – שימושים, ממשק ציבורי – פרטי - 

 

יצירת שפה סגנונית לפרויקט כבסיס לבחירת העיצוב הכללי והפרטני של הפרויקט - 

ניתוח ויצירת מסגרת תקציב לפרויקט, וכנגזרת אפיון שטח וסטנדרט הבניה המבוקש - 

 

הכנת המסמכים הנדרשים לבקשת תיק מידע תכנוני - 

 

פיתוח סקיצות ראשוניות של הפרויקט, והמחשתן בשילוב של הדמיות אדריכליות ותכניות עם פירוט מידות ושטחים - 

 

ניתוח יתרונות וחסרונות של חלופות התכנון השונות והתכנסות לתכנון הנבחר - 

 

  פיתוח החלופה הנבחרת לתכניות אדריכליות, כולל חזיתות, חתכי בניין, פתחים, ושילוב המבנה במגרש - 

 

הפקת בקשה להיתר בניה עבור חתימת היישוב, ולוועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות מערכת רישוי זמין - 

 

טיפול בקבלת היתר בניה כולל אישורים שונים הנדרשים לכך כגון היתר עבור המרחב הדירתי המוגן - 

 

תיאום תכניות הבית מול מהנדס הבניין ובדיקת ההתאמה של הביסוס ותכניות השלד (עמודים/קורות) לתכנון האדריכלי - 

 

הפקת תכניות אדריכליות מלאות כולל כתבי כמויות מפורטים של רכיבי הבית, לצורך מכרז ובהמשך לביצוע - 

 

תיאום ותכנון של מערכות הבית השונות כגון אספקת מים, תקשורת, מיזוג, חימום תת רצפתי ועוד - 

 

תיאום וליווי של שלב המכרז וההכנות לביצוע הפרויקט מול הקבלן ו/או המפקח - 

 

ליווי ופיקוח עליון במהלך ביצוע הפרויקט תוך זמינות לפתרון בעיות ושאלות במהלך הבניה - 

 

ליווי ועזרה בבחירת חומרי גמר, גוונים ואלמנטים כגון אלומיניום, דלתות פנים, גופי תאורה, מפזרי מיזוג ועוד - 

 

ריכוז המסמכים הרלוונטיים מבחינת האדריכל לקבלת טופס אכלוס 4 - 

052-3806416