היתר בניה

תהליך קבלת היתר בנייה עבור בית מגורים

מסמך פירוט תהליך היתר הבניה - להורדה

052-3806416