052-3806416

בית מגורים

נהלל, 2017

הועד המקומי במושבה מתכנן להעלות את האגרות על בנייה חדשה הכוללות ביוב, סלילה, פיתוח ושטחים ציבוריים החל מ- 2019. הם מדברים במונחים של עד 100,000 ₪ (יכול להיות פחות, ואולי אפילו יותר). הם לא חותמים על בקשה להיתרי בנייה בלי התחייבות בכתב לשלם את האגרות העתידיות האלה. אנחנו חייבים להשאיר חלק בתקציב פנוי למטרות האלה. זה מגביל מאוד את האפשרויות שלנו.