top of page

תהליך תכנון בית מגורים

בעמוד זה מרוכז מידע לבוני בתים. מידע זה ניתן כשירות ללקוחות או בוני בתים בכלל, אך אינו בא במקום יעוץ מקצועי בתחומים הרלוונטיים מהופיעים פה.

ניתוח נתונים מקדים

לפני שניגשים לתכנון הבית, יש לאסוף, ללמוד ולנתח את הנתונים השונים שלפיהם יש לתכנן את הבית.  הנתונים האלה מחולקים לפי הפירוט הבא:

נתוני המגרש הפיזיים - כל ההיבטים הפיזיים של המגרש כגון טופןגרפיה, מבנים סמוכים, הנוף, כיוון הרוח, וכדומה. במידה והמגרש הינו חלק מתכנית פיתוח כגון בשכונת הרחבה, יש להתייחס גם למיקום אלמנטים כגון קירות תמך, מיקום החניה במגרש, פילר מערכות ותקשורת, גדרות, מסלעות, שטחים ציבוריים פתוחים סמוכים וכל מה שרלוונטי לצורך תכנון הבית.

נתוני המגרש על פי התשריט - מיקום ומרחק הנסיגה של קו הבניין יחסית לקו המגרש, המגדירים את המשבצת שבה ניתן לתכנן את הבית העתידי.

זכויות הבניה - ריכוז הנתונים שמגדירים את זכויות הבניה במגרש כגון מספר יחידות הדיור, הגובה המירבי של הבית, וכמובן השטח המירבי שניתן לבנות במגרש כשטח עיקרי ושטחי שירות. לעיתים מצורף לתכנית המתאר גם נספח בינוי שמכיל מגבלות נוספות על תכנון הבית כגון חיוב או איסור של גגות רעפים, גוון כללי של טיח הבית המותר ועוד.

פרוגרמה - ניתוח והגדרה של הפונקציות הנדרשות בבית המתוכנן, כגון מספר חדרי ילדים, מחסנים, חדרי כביסה, מזווה, שירותי אורחים, משרד ביתי, וכל מה שנדרש מהבית המתוכנן.

תקציב - נושא כאוב אך הכרחי הינו הגדרת תקציב עקרוני לבית הסופי, נתון חשוב כדי שהבית המתוכנן לא יחרוג מתקציב זה. המטרה היא לקבל אומדן עקורני של הבית בלשב התכנון, כאשר במהשך מפותח אומדן מדוייק יותר על סמך תכניות המכרז לבית. זהו אינו מדע מדוייק, אך חושב להגדיק אותו מראש כדי לכוון מהתחלה את שטח/רמת הבית בהתאם.

ארגון סכמטי של חללי הבית

תכנון הבית מתחיל בארגון סכימטי של הפונקציות העיקריות של הבית - הכניסה, החלל הציבורי, החלל הפרטי, הממ"ד, ויחידת ההורים. השיקולים לארגון נכון של החללים רבים ומורכבים, ומושפעים למשל מהנוף של המגרש, מיקום החניה, הטופוגרפיה של המגרש, האם הבית הוא בן קומה אחת או שתיים, ועוד.
במסגרת התכנון הראשוני מפותחות מספר אופציות עקרוניות, שמהן נבחרת זאת שתפותח לבית הסופי.

תהליך תכנון בית: News & Updates
bottom of page