top of page

מושב כפר ברוך

2020

מגרש זה שוכן בהרחבה המזרחית של מושב כפר ברוך, צמוד לשדות העמק, ועם מבט לעבר מאגר כפר ברוך הסמוך.
הכניסה לבית תוכננה כ"גריעה" מצורת הקוביה הכללית של המבנה, כשבמקום עמוד פינתי מוצבת אדנית בויה.
פטיו אחרוי מרווח צופה ישירות לשדות.
עיצוב הפנים מבוסס על שילוב ואיזון בין חם וקר, עם הקפדה על פרטי נגרות, גופי תאורה וניקיון עיצובי כללי..

קליינמן: Recent Projects
bottom of page