top of page

פרוקטים ציבוריים ושכונות הרחבה

במסגרת המשרד מתוכננים פרויקטים מגוונים, כגון שכונות הרחבה, טיילת, קירוי של יציע אצטדיון כדורגל ועוד. גם בפרויקטים אלו מובאת לידי ביטוי הגישה האסתטית, התכנון הקפדני, חשיבה יצירתית, והתאמת הפרויקט לקנה המידה האנושי.

Hakal-1_edited.jpg

הרחבת שלב חרוב- יובלים

2017

2013-07-06%2B19%2BLR_edited_edited.jpg

כפר סבא

2015

%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%

שדרות

2020

ציבורי: Projects
bottom of page