top of page

טיילת ירוקה, כפר סבא

2020

הטיילת שתוכננה סמוך לשכונה הירוקה בכפר סבא, נועדה לשלב שלושה שימושים - מגן אקוסטי נגד רעש הכביש, שביל עם פינות ישיבה מוצלות לאורך ציר שמקשר בין מספר מבני חינוך בשולי השכונה, ומקום מוסדר לשלטי פרסום.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, שעבורה תוכנן הפרויקט, חיפשה פתרון שיאפשר הקמה של טיילת מרווחת ונאה, ובמקביל הסדרה לשלטי פרסום פיראטיים שכיערו את הסביבה. התפרון שהוצע היה סדרה של אלמנטים דמיי נחש, שמהצד שפונה לשכונה מציעם שקט וצל, והצד שפונה אל הכביש מאפשר שלטי פרסום מוסדרים. המודל הכלכלי של הפרויקט איפשר לחברה הכלכלית לממן טיילת משודרגת לטובת דיירי השכונה, תוך הישענות על ההכנסות התידיות משלטי הפרסום. 

הטיילת מהווה היום אלמנט מרכזי ומקום שהות מועדף באזור הזה של השכונה, ובשימוש פעיל של ילדים, תלמידים, הולכי רגל, ועושי ספורט.

2013-07-06+19.02.45.jpg
2013-07-06+19.07.26.jpg
2013-07-06+19.04.16.jpg
2013-07-06+19.06.00.jpg
Doc1jpg_Page1.jpg
BeginStripSuperPosition+Model+%281%29.jp
%D7%9E%D7%91%D7%98+%D7%9E%D7%94%D7%9B%D7
2013-05-09+18.32.04.jpg
מבט רחוב.JPG
קיר כפר סבא: Recent Projects
bottom of page